Loading...
Gönderiliyor...
MARKA BAŞVURU FORMU
* Uzmanlarımız 30dk içerisinde sizlerle iletişime geçerek işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Patent Belgesi

Patent Belgesi, bir buluş için buluş sahibine verilen bir sınai mülkiyet haklarından biri olup, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren yeni bir ürün, yeni bir usul veya bir işlemin yeni bir yöntemle yapılması Patent kapsamındadır.

Patent konusu ürün veya usulün, patentlene bilirlik kriterleri olan; yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Bütün Buluşlar Patentlenebilir mi?
Bir buluşun Patent ile korunabilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Makinalardan araçlara, kimyasal bazı bileşiklerden çeşitli aygıtlara kadar pek çok buluş patent belgesi ile koruma altına alınabilir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir.

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar;
» Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
» Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
» Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar
» Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
» İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Anlam Patent İletişim