Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Kayıt Tescil

İSTEĞE BAĞLI KAYIT TESCİL

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Tescil işlemi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

BEYANA DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTEĞE BAĞLI KAYIT-TESCİL İŞLEMİ SONUCUNDA VERİLEN BELGE, ESER SAHİBİNİN YANİ ESERİ MEYDANA GETİREN KİŞİ YA DA KİŞİLERİN KİM OLDUĞUNUN İSPAT EDİLMESİNDE KOLAYLIK SAĞLAR.