Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Telif Hakları

Telif Hakkı Almak - İsteğe Bağlı Kayıt Tescil

Telif Hakları, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. İş geliştirme fikirleri, yarışma senaryoları, sanat ve edebiyat eserleri, bilgisayar programları ve yazılımlar üreticisi tarafından telif hakkına başvurma hakkı sunan ürünlerdir. Telif hakkının sembolü İngilizcede “copyright” olarak geçen isminden gelen © işaretidir. Telif hakkı müracaatınızı yaptıktan sonra eserlerinizde bu işareti kullanarak eserinizin resmen korunduğunu simgeleyebilirsiniz.

Telif Hakkı Nasıl Alınır

Eserler, projeler ve fikirlerin kimin tarafından meydana getirildiğini ispatlanması hususunda kolaylık sağlamak amacıyla alınması gereklidir. Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen Telif Hakkı işlemi sonucunda verilen belge, eser veya proje sahibinin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

Telif Hakları müracaatında Eser Sahibi belirtilmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir.Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Telif hakkı alabilmeniz için sizlere ileteceğimiz evrakları doldurmanız ve projenizin kısa özeti ile birlikte eğer varsa sunum dosyası, senaryo yada yazılım kod'larını içeren dosyalarınız gerekli olacaktır. 

Telif Hakkı Koruma Süresi

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

Telif Hakkı Nelere Verilir

» İş geliştirme projelerine
» Akıllı telefon uygulamaları
» Web sitesi projelerine
» Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir vb.),
» Her çeşit yazılı koreografi eserleri (stand-up, tiyatora, sahne oyunları vb.) 
» Karikatür eserleri, Her türlü tiplemeler.
» Program senaryoları (yarışmalar, belgeseller, program formatları vb.)
» Musiki eserlerinin nota olarak yazılan besteleri (ve sözleri)
» Bilgisayar programları ve veritabanları
» Estetik değeri olmayan her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri

Anlam Patent İletişim