Loading...
Gönderiliyor...
MARKA BAŞVURU FORMU
* Uzmanlarımız 30dk içerisinde sizlerle iletişime geçerek işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Faydalı Model Belgesi

Türkiye'de yeni sayılabilecek olan, sanayiye uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir. (Fakat sadece Türkiye'de geçerlidir.)

Faydalı Modeller, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin "geliştirdikleri küçük buluşlarını" korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir. Faydalı Modeli, Patent tescil yönteminden ayıran en önemli unsur Buluş basamağı içermemesidir.

Buluş Basamağı; Buluşun ilgili teknik sahasında teknik bir uzman tarafından buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan unsurlara denir. Örneğin sağlık sektöründe kullanılan enjektörlerin normal kullanım şekli dışında korumalı halinin yapılaması bir faydalı model örneğidir.

Faydalı Model Korumasının Yararları;
» Faydalı Model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin mütevazi de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının devamına hizmet edecektir.
» Faydalı Model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. Üretimi artıran, basitleştiren, kalitesini yükselten , üretim usul ve uygulamasını değiştirerek , çevre kirliliğini azaltan küçük mütevazi buluşların da teknik gelişime çok önemli katkıları olduğundan Faydalı Model belgesiyle , korunması benimsenmiştir.

Patent / Faydalı Model Farkları Nelerdir?
» Faydalı Model belgesinde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmazken; Patent Belgesi için tekniği bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.
» Faydalı Model belgesinde yenilik incelemesi yapılmadan ve yapılan itirazlar dikkate alınmadan belge verilir. Patent başvuruları ise uluslararası patent veritabanına sahip araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun yeni olup olmadığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırılır.
» Faydalı Modelin tescil prosedürü daha kısadır. (15-18 ay arası); Patent Belgesinin tescil prosedürü ise yaklaşık 24-36 aydır.

Anlam Patent İletişim