Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Patent Nedir

Patent Nedir

Buluş daha önce başkası tarafından meydana getirilmemiş, sanayideki teknik bir problemin çözümü, yenilik, yöntem geliştirme veya cihaz üretmek olarak tanımlanır. Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre engelleme hakkına Patent denir.  Bu hakları ve korumayı ispatlar nitelikte buluş sahibine verilen belgeye de Patent Belgesi denilmektedir.

Patent hakkı alınmayan buluşlar üzerinde hak iddia edilemediği gibi, buluşlar 3. kişiler tarafından kullanılabilir ve çıkar elde edilerek emeğinize zarar verebilir.

Patent Koruması

Ülkelerin Patent Hakları birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan kişi hangi ülkelerde patent koruması istiyor ise, ayrıca başvurmak zorundadır. Türkiye’de alınmış bir patent hakkı sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 20 yıl koruma süresi bulunmaktadır.

Patent İçin Gerekli Kriterler

Bir buluşun Patent ile korunabilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Makinalardan araçlara, kimyasal bazı bileşiklerden çeşitli aygıtlara kadar pek çok buluş patent belgesi ile koruma altına alınabilir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir. 

» Mutlak Yenilik 
» Buluş Basamağı 
» Sanayiye Uygulanabilirlik

Patent Verilmeyen Konular

» Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar
» Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,
» Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
» Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
» Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar
» Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
» İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Anlam Patent İletişim

Ekibimiz sizleri en iyi şekilde anlar patent işlemlerinizi hızlı ve eksiksiz olarak gerçekleştirir...